Leggingen av verdens lengste strømkabel, som skal gi direkte strømforbindelse mellom Norge og England, er i gang.

– I løpet av 2018 skal vi ha lagt 270 km kabel på engelsk side. Dette arbeidet fortsetter nest år. I 2020 starter også installasjonen på norsk side, sier prosjektdirektør Thor Anders Nummedal i North Sea Link.

– Kabelen er viktig for fremtidens kraftsystem, der fossil kraftproduksjon blir faset ut og fornybar energi tar over større del av strømforsyningen. Utveksling mellom landene bidrar til å gjøre dette lettere. Derfor har prosjektet fått stor støtte fra myndighetene i begge land.

Den 720 km lange undersjøiske strømkabelen mellom Suldal i Rogaland og Blyth i England blir lagt på bunnen av Nordsjøen

Kabelen på britisk side produseres og installeres av det italienske selskapet Prysmian. Kabelen legges av kabelskipet Giulio Verne, før den graves ned i havbunnen med en spesialbygd undervanns gravemaskin som styres fra offshorefartøyet Grand Canyon. På norsk side blir kabelen produsert av Nexans sin fabrikk i Halden. Nummedal forventet at kabelen vil være i drift i 2021.

North Sea Link har en prislapp på 1,5-2 milliarder euro. Statnett og det britiske selskapet National Grid eier 50 prosent hver.