Contracts

/Contracts

Byggdrift

2022-01-06T00:18:48+02:00

Bygg-Drift/Facility Management Eiendom representerer normalt store verdier. Vi hevder å kunne si at veldrevne eiendommer er grunnlag for verdiøkning både ved utleie og salg, [...]

KURS

2019-09-11T11:21:41+02:00

Kurs/Opplæring Vi leverer forskjellige kurs for instruert, sakkyndig personell og driftsledere. Vi leverer FSE kurs med førstehjelp, FDV opplæring og kurs i Energi-effektivis [...]

PROSJEKTER

2019-09-11T11:32:39+02:00

Prosjekter Prosjektering og oppføring av nyanlegg Skal du sette opp nytt elektrisk anlegg? Vi leverer fra A til Å – fra prosjektering til ferdig oppført anlegg. Prosj [...]