Lover og Forskrifter

Når et anlegg planlegges og installeres, må man ta hensyn til lover og forskrifter.

I stadig økende grad begynner man i lov og forskriftssammenheng å stille krav til anlegget. Som eksempler på lover og forskrifter som omtaler forholdet, kan nevnes:

 • Plan- og bygningsloven
 • Teknisk forskrifter med veiledning
 • Arbeidsmiljøloven
 • Lov om tilsyn av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr
 • Forskrifter om elektrisk lavspenningsanlegg
 • Forskrifter om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
Kontakt Oss

VÅRE PARTNERE

Vi bruker kvalitets produkter fra anerkjente leverandører, dette er en trygghet for deg som kunde

GRATIS BEFARING

Fyll ut skjema så tar vi kontakt.

  HOVEDNUMMER

  +47 48300050

  Vakt Telefon

  +47 98267975

  ÅPNINGSTIDER

  08:00 – 16:00

  HOVEDNUMMER

  +47 48300050

  Vakt Telefon

  +47 98267975

  ÅPNINGSTIDER

  8:00 – 16:00