Hvert år registrerer vi rundt 1 000 bilbranner. Noen av dem er elbiler. Med stadig flere slike
på vegene er det grunn til å tro at det blir flere elbil-branner, og elbil-branner knyttet til boligbranner.

For mange lader feil, sier Rune S. Nielsen, brannteknisk ekspert i Gjensidige. Den vanligste feilen er å bruke en vanlig kontakt som fast ladepunkt. Det er eksempler på at parkerte biler har tatt fyr og ført til boligbranner. Så vidt vi vet har elbiler ikke vært involvert.

Gjensidige forventer flere elbil-branner

En elbil begynner ikke å brenne lettere enn en fossilbil. Problemet er når det først begynner
å brenne i en elbil er det mye vanskeligere å slukke. Også brannvesenet har trøbbel med å
slukke et batteri.